تولیدکننده انواع ساندویچ پانل | ساندویچ پانل های سقفی، دیواری و سردخانه ای | نصب و اجرای ساندویچ پانل و قیمت ساندویچ پانل

نحوه زیر سازی ساندویچ پانل

نحوه زیر سازی ساندویچ پانل

در مرحله ی نخست از زیرسازی ساندویچ پانل های دیواری ، عملیات آهن کشی برای کلیه پروفیل ها بایستی به ابعاد 80 در80 و یا 90 در 90  بایستی صورت گیرد سپس پانل ها بر روی قسمت آهن کشی شده بایستی به فاصله 130 سانتی متر به صورت افقی در اطراف سوله ها از طریق پیچ جایگذاری شوند.

نکته ای که در زیر سازی پانل ها از اهمیت زیادی برخوردار است فاصله بین تکیه گاه های اصلی است که در فرایند زیر سازی پانل ها بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

در دومین مرحله از فرایند زیر سازی ، ساندویچ پانل ها بایستی روی سقف قرار داده شوند و یک پیچ گالوانیزه برای هر یک مترمربع پانل های سقفی باید مورد استفاده قرار بگیرد . باید به این نکته توجه داشته باشید که کلیه مراحل زیر سازی باید قبل از اینکه ساندویچ پانل نصب شود، صورت گیرد.

نکات مهم در زیر سازی ساندویچ پانل 

• عواملی مانند فاصله بین ستون ها ، محل نصب ساندویچ پانل ها ، عرض نهایی ، شدت وزش باد و ارتفاع ساندویچ پانل از عواملی هستند که برای انجام این عملیات باید مورد توجه قرار بگیرد.

• فرایند مونتاژ در قسمت نر و مادگی پانل ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که برای آب بندی  بهینه ی پانل ها بسیار موثر می‌باشد.

• به منظور پر کردن درزهایی که در ساندویچ پانل وجود دارد از آبرو فلاشینگ می‌توان استفاده کرد که علاوه بر پوشاندن درزهای ساندویچ پانل ، فلاشینگ ها به زیبایی ظاهر سازه ها هم کمک چشم گیری می‌کنند.

• تکیه گاه ها برای جایگذاری پیچ ها بایستی از موقعیت مناسبی برخوردار باشند.

• یکی از مواردی که اهمیت زیادی دارد این است که برای نصب ساندویچ پانل های دیواری و سقفی بایستی از پیچ های واشردار استفاده نمود.

• به منظور پوشاندن درزها بایستی از چسب مخصوص کرایپ 225 استفاده گردد.

جالب است که بدانید قبل از اینکه ساندویچ پانل سقفی و یا دیواری نصب شوند بایستی عملیات زیر سازی بر روی سازه انجام شده باشد . ماده ای که در فرایند زیر سازی از آن استفاده می‌شود پروفیل  نام دارد و بایستی از آن به طور عمود بر جهتی که ساندویچ پانل ها نصب می‌شوند استفاده شود که فاصله های زیر سازی قبل از اینکه فرایند نصب پانل ها به طور کامل صورت گیرد باید توسط متخصص اینکار مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و بعد از اطمینان حاصل پیدا کردن از درستی انجام عملیات زیر سازی به سازه پیچ می‌شود.

نکته ای که برای نصب ساندویچ پانل های دیواری اهمیت زیادی دارد این است که فرایند زیرسازی باید با دقت و توجه زیادی انجام شود به دلیل اینکه این سازه در معرض دید قرار دارند . برای اینکه این عملیات به درستی تمام انجام شوند بهتر است از ابزارهایی مانند شاغول استفاده شود.

روش‌های تولید ساندویچ پانل
راه هایی برای افزایش استحکام و مقاومت ساندویچ پانل ها
پیمانکار سازه های ساندویچ پانل باید دارای چه ویژگیهایی باشد
سوله LSF

میهن پانل تولیدکننده ساندویچ پانل سقفی و دیواری

فروش ساندویچ پانل های دیواری و سقفی ، گالوانیزه و آلوزینک و پلی یورتان و پلی استایرن