تولیدکننده انواع ساندویچ پانل | ساندویچ پانل های سقفی، دیواری و سردخانه ای | نصب و اجرای ساندویچ پانل و قیمت ساندویچ پانل

گاتر (آبرو)

Gutter یا همان آبرو ورقی است که آب های سطحی و جاری برروی بام را هدایت می کند . این ورق اصولا با ورق گالوانیزه 1.5 - 2.0 میلیمتر ایجاد می گردد و سپس محل اتصال آبها با استفاده از جوشکاری متصل میگردد . آبرو انواع مختلفی دارد که بر اساس نوع مقطع آن متفاوت است .  آبروها نیز همانند فلاشینگ ها دارای مقاطع مختلفی میباشد که با توجه نوع و مقطع آن تولید می گردد . نصب آبرو ها نیز بسیار حساس است زیرا محل اتصال جوش ه...