تولیدکننده ساندویچ پانل های سقفی و دیواری و سردخانه ای نصب و قیمت ساندویچ پانل

قیمت نصب ساندویچ پانل

قیمت نصب ساندویچ پانل

اجرت نصب ساندویچ پانل بر اساس نوع سازه و زیرسازی متفاوت است . ارتفاع و شرایط محیطی برروی قیمت نصب ساندویچ پانل تاثیر گذار است . البته لازم به توضیح است که قیمت نصب ساندویچ پانل دیواری و سقفی و سردخانه ای با یکدیگر متفاوت است . 

قیمت نصب فلاشینگ و گاتر هریک بصورت مجزی محاسبه می گردد . واحد نصب ساندویچ پانل بر اساس مترمربع میباشد و واحد محاسبه گاتر و فلاشینگ بر اساس متر طول میباشد . البته در پرژه های کوچک قیمت بصورت چکی محاسبه می گردد ولی با تمام این اوصاف کارفرما و مجری میتوانند با یکدیگر توافق داشته باشند .

 

قیمت نصب ساندویچ پانل

نام محصول ضخامت واحد قیمت واحد
ساندویچ پانل دیواری 4 سانت مترمربع محاسبه قیمت
ساندویچ پانل دیواری 6 سانت مترمربع محاسبه قیمت
ساندویچ پانل دیواری 10 سانت مترمربع محاسبه قیمت
ساندویچ پانل دیواری +12.5 سانت مترمربع محاسبه قیمت
ساندویچ پانل سقفی 4 سانت مترمربع محاسبه قیمت
ساندویچ پانل سقفی 6 سانت مترمربع محاسبه قیمت
ساندویچ پانل سقفی 10 سانت مترمربع محاسبه قیمت
ساندویچ پانل سقفی +12.5 سانت مترمربع محاسبه قیمت

قیمت نصب فلاشینگ

نام محصول واحد قیمت واحد
ورق فلاشینگ تاج مترطول محاسبه قیمت
ورق فلاشینگ زیرتاج مترطول محاسبه قیمت
ورق فلاشینگ کنج مترطول محاسبه قیمت
ورق فلاشینگ قاب مترطول محاسبه قیمت
ورق فلاشینگ یو مترطول محاسبه قیمت

قیمت نصب آبرو (گاتر)

نام محصول نوع ورق ضخامت ورق قیمت واحد
آبرو (گاتر) گالوانیزه 1.50 میلیمتر محاسبه قیمت
آبرو (گاتر) گالوانیزه 2.00 میلیمتر محاسبه قیمت
آبرو (گاتر) گالوانیزه 2.50 میلیمتر محاسبه قیمت
آبرو (گاتر) گالوانیزه لندنی 1.00 میلیمتر محاسبه قیمت

چه عواملی بر طول عمر کانکس موثر می باشد؟
9 ویژگی مهم ساندویچ پانل که باید از آن آگاه باشید
معرفی چسب عایق ساندویچ پانل
تفاوت ساندویچ پانل با 3d پانل

میهن پانل تولیدکننده ساندویچ پانل سقفی و دیواری

فروش ساندویچ پانل های دیواری و سقفی ، گالوانیزه و آلوزینک و پلی یورتان و پلی استایرن